qısma-boğma

qısma-boğma
is. Hər tərəfdən sıxışdırma, qısnama. Qısma-boğmaya salmaq – çox sıxışdırmaq, çox qısnamaq. <Aqronom:> Nə başlayıblar məni qısma-boğmaya salmağa?. . M. Hüs.. Qələndərlə bir neçə nəfər isə öz sualları ilə Zülfüqar kişini qısmaboğmaya salmışdılar. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”